Project management

Iedereen moet doen waar hij goed in is. Dat klinkt makkelijk en aannemelijk, maar in de praktijk werkt het niet altijd zo. Om een project in goede banen te leiden, is project management nodig. Project management betekent het organiseren, voorbereiden, plannen, uitvoeren en afronden van projecten en wordt uitgevoerd door een projectleider of project manager. Deze geeft vaak leiding aan eenmalige projecten met een tastbaar eindresultaat. Heeft uw organisatie of een project binnen de food industrie een goed project management nodig? Dan bent u bij Petervandesteeg.nl aan het juiste adres!

Vijf stappen project management

Project management verloopt over het algemeen in vijf stappen. Bij ieder van deze stappen heeft de project manager een andere taak. In de start van een project wordt de omvang bepaalt. De projectleider legt hierin de stappen van het project uit en verkent mogelijke oplossingen. Daarna volgt de planning. Het project wordt in verschillende fasen of deelprojecten opgedeeld en de projectleider moet het projectteam optuigen, zodat iedereen doet waar hij of zij goed in is. De voornaamste taak is hierbij dat het projectteam en ieder individu hierbinnen gemotiveerd wordt, om zo samen een team te vormen en het project tot een goed einde te brengen. Daarna volgt de uitvoering van de werkzaamheden (deelprojecten), de volgende stap is de opvolging van de projectvoortgang en de laatste stap is de beëindiging van het project. Project management stopt pas als de laatste stap succesvol is afgerond.

Peter van de Steeg specialist in project management

Uiteindelijk gaat het om teamwork, waarin ieder individu een belangrijk onderdeel van het team is. Ieder heeft zijn kwaliteit, en deze moet benut worden. Een project manager helpt hierbij. Hij doorloopt alle stappen van een project samen met het team, motiveert en leidt alles in goede banen. Een goed project management is daarom dé succesfactor voor het succesvol afronden van een project. Heeft uw organisatie in de food industrie een belangrijk project te realiseren en heeft u een goede projectleider nodig? Vraag dan informatie over project management aan bij Peter van de Steeg.

project management

project management

Peter van de Steeg