Interimmer

Het wordt zo gemakkelijk gezegd;  “Het management van het bedrijf”. Maar in de praktijk is het management een groep mensen die ieder hun taak hebben binnen de organisatie, met als doel, gezamenlijk, de tent te runnen. Te managen! En dat is lang niet eenvoudig. Al was het maar omdat het loopt over verschillende schijven en verschillende personen. Bij het wegvallen van een manager, of bij een sterk veranderende organisatie is het aantrekken van een interimmer, een manager die tijdelijk, die functie heeft, verstandig.

Interim management

De interimmer die u zoekt moet een specifieke klus klaren. Heeft speciale kennis in huis en/of wordt ad interim aangezocht omdat de functie aan veranderingen onderhevig is. U weet gewoon nog niet hoe die functie er in de toekomst uit gaat zien. In al die gevallen is een interimmer, een interim manager, de juiste keuze. En Peter van de Steeg zou die interimmer kunnen zijn.

Met een brede scoop op management in het algemeen, en procesmanagement in het bijzonder, kan Peter van de Steeg uw interimmer zijn. Graag zelfs, want een langdurig dienstverband past niet in Peter zijn visie. Zijn uitdagingen als interimmer zitten in de klus klaren en met een ervaring rijker, de volgende uitdaging aangaan.

Als echte interimmer houdt Peter ervan zijn tanden te zetten in een nieuwe uitdaging. Snel de organisatie te leren kennen, met een duidelijk focus voor ogen en zonder last van oude structuren. En als er gehakt moet worden, wordt er gehakt. Eerlijk, oprecht en professioneel. Interimmers zijn geen plakkers, maar doeners. De targets zijn duidelijk, de middelen en de tijd waarbinnen gewerkt gaat worden ook. En daarna gaan anderen verder.

Uw organisatie en interim management

Vaak weet u al welke stappen er gezet moeten worden, soms worden er nog opties overwogen. Maar één ding is duidelijk. U wil een andere kan op, moet die andere kant op. Maak dan een afspraak met Peter van de Steeg. Proef zijn visie op de zaak. Toets zijn heldere kijk op management in het algemeen en uw management doelstellingen in het bijzonder. Gun u die tijd, maak kennis met de interimmer die u nodig heeft.

interimmer

Interimmer

Peter van de Steeg